Chuẩn Bị Làm Móng

Bước chuẩn bị móng là khâu vô cùng cần thiết trong mỗi dịch vụ làm móng – sơn CND® SHELLAC® bền hơn 14 ngày; dịch vụ làm móng tay; dịch vụ làm móng chân và đắp móng giả.